BORANG FASA 1

Usahawan yang dihormati:

Borang ini bertujuan untuk menapis produk,perkhidmatan dan industry pelancongan usahawan bagi mengekalkan kualiti produk,perkhidmatan dan industry pelancongan dan mengurangkan risiko kegagalan terhadap jaminan produk,perkhidmatan dan industri pelancongan.

Seterusnya Borang ini juga bertujuan untuk mengenal produk,perkhidmatan dan industry pelancongan sama ada bersesuaian untuk dipasarkan ke peringkat Global.

Dokumen yang perlu disediakan:

  1. Lesen perniagaan (terutama kepada pengasas dan pengilang).
  2. Sijil Pengiktirafan terhadap aktiviti perniagaan anda.
  3. Kad pengenalan.
signaturesignature_11#3332#ffffff#FFEB3B200Sign Here