MARKET

Sebelum kita memulakan sesuatu pemasaran, kita perlu kaji dahulu pasaran yang ingin disasarkan dalam kempen pengiklanan kita. Antara cara untuk mengkaji pasaran adalah dengan menggunakan SWOT analysis. SWOT Analysis...

MARKET

Sebelum kita memulakan sesuatu pemasaran, kita perlu kaji dahulu pasaran yang ingin disasarkan dalam kempen pengiklanan kita. Antara cara untuk mengkaji pasaran adalah dengan menggunakan SWOT analysis. SWOT Analysis...